Edukacija za primenu lasera u dermatologiji i estetici

 

Dermamedica edukacioni centar koji se nalazi u Sremskoj Mitrovici, u ulici Vojvode Stepe bb, obezbeđuje edukaciju i organizuje praktične radionice rada sa laserima za sve zainteresovane doktore koji imaju želju da se upoznaju sa novim tehnologijama.

Prezentovanje rada Fotona lasera na pacijentima pruža mogućnost upoznavanja sa prednostima korišćenja laserske tehnologije u različitim intervencijama, u smislu unapređivanja prakse, povećanje komfora, a samim tim i zadovoljstva pacijenta, kao i ekonomske isplativosti rada sa laserima.

Praktične radionice su namenjene dermatolozima i estetskim hirurzima, koji u svojoj praksi koriste različitu lasersku tehnologiju ili druge izvore elektromagnetnog zračenja u cilju postizanja medicinsko etetskih rezultata.

U okviru predavanja i radionica Dr Jasmine Kozarev kao nosioca programa i drugih eminentnih stručnjaka iz inostranstva polaznici će moći da nadograde svoja teoretska, a posebno praktična znanja i veštine u izvođenju svih vrsta laserskih estetsko medicinskih procedura. Predavanja se izvode na srpskom ili engleskom jeziku u zavisnosti od zahteva polaznika kurseva.


 

show
 
close
facebook Follow on Twitter Youtube