Tretmani Ultrazvučna mezoterapija

Ultrazvučna mezoterapija

stranica u pripremi

 

Mezoterapija, jontoforeza

 

Transdermalno unošenje lekova bazirano je na apsorpciji leka od strane kože, nakon topikalne aplikacije. Ovaj način unošenja lekova ima dugu istoriju, a njegove prednosti su dobro dokumentovane. Nasuprot oralnoj primeni lekova, jedinjenja koja u telo ulaze preko kože izbegavaju presistemski metabolizam u jetri, što za posledicu najčešće ima veću bioraspoloživost.

 

Međutim, izuzetna funkcija barijere koju koža ima i lipofilna priroda posebno stratum corneum-a (površinskog sloja epidermisa) znače da koristan transport naelektrisanih i/ili visoko polarnih lekova zahteva efikasnu strategiju unapređenja. Zapravo, koža vrlo efikasno štiti telo od spoljašnje sredine i generalno je propustljiva samo za male, lipofilne lekove.

 

Dakle, transdermalni sistemi unošenja, ne samo da moraju da dovedu lek do kože pod stabilnim uslovima i u formi koja je odgovarajuća za pacijenta, već takođe služe za to da lokalno povećaju propustljivost kože za veće, naelektrisane ili hidrofilne molekule lekova, istovremeno svodeći mogućnost iritacije na minimum.

 

Jontoforeza, svakako, predstavlja jedan od takvih pistupa, i njena primena u unošenju farmakološki aktivnih peptida privukla je značajnu pažnju. Peptidi takođe predstavljaju i modele za druge klase novih biotehnoloških lekova, kao što su mali proteini i oligonukleotidi, koji su važni za protokole rejuvenacije.

 

Jontoforeza poboljšava transdermalan unos supstanci putem 3 različita mehanizma: elektrorepulsija, elektroosmoza i električno indukovane promene propustljivosti kože.

 

U našoj estetskoj praksi, mi primenjujemo 20 minuta tretmana sa medicinskim uređajem koji poboljšava transdermalnu isporuku, primenom kombinacije jontoforeze, mehaničkog pritiska i elektroporacije. Mehanizam ove nove tehnike, koja je poznata pod nazivom mezoporacija, potpuno je različit od jontoforeze. Kod jontoforeze, fluks je u vezi sa ukupnim naelektrisanjem koje je transportovano kroz sistem; pulsevi elektroporativnog napona stvaraju prolazno povećanje propustljivosti stratum corneum-a, i transport se ne može dovesti u vezu sa količinom naelektrisanja koje je prošlo preko kože.

 

Mezopozacija poboljšava migraciju leka zbog efekta električnog polja, i ovo električno pružanje stvara idealnu pokretačku snagu koja pomaže transdermalan prolaz jonizovanih i neutralnih lekova.

 

Ovakva promena čini ćelijsku membranu propustljivijom za širok opseg hidrofilnih molekula, koji na drugačiji način ne bi mogli da uđu u ćeliju. Kada se jednom formiraju, ovi prolazi ostaju otvoreni samo tokom kratkog vremenskog perioda. Povećanje propustljivosti ka ciljnom tkivu značajno pomaže apsorpciju u najdubljim slojevima kože makromolekularnih struktura kao što su: kolagen, elastin i hijaluronska kiselina, koje su esencijalne za smanjenje aktiničnih povreda.

 

Ova tehnika je jednostavna i potpuno bezopasna, omogućavajući transfer u kožu onih supstanci koje lekar smatra odgovarajućim u smislu regenacije, podizanja tonusa i omekšavanja kože pacijenta.

 

Iako se veliki broj lekara koji nisu specijalisti uglavnom koncentriše na kozmetičke aspekte i iznenađujuće efekte tretmana, imajte na umu da se ova metoda takođe može koristiti za mnoga druga medicinska stanja, kao značajan dodatak tretmanu artritisa, bola, dermatoloških stanja, sportskih povreda i mnogih drugih stanja.

 

 

spec.dr  Jasmina Kozarev, dermatovenerolog

show
 
close
facebook Follow on Twitter Youtube